Warmia i Mazury

Dwa nowe nabory w związku COVID-19

Ogłoszono nowe nabory dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19.

Nabory są związane z zabezpieczeniem pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego oraz na produkcję wyborów służących zwalczaniu epidemii.
1. na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego – konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/2020
W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego
Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:
– dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
– zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

  1. na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 – konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/2020
    W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
    Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak:
    produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 84
89 512 54 83
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!