Dwie inwestycje wkrótce dostępne dla mieszkańców

Do końca maja br. zostaną zakończone dwie inwestycje, realizowane przez Gminę Morąg: park przy basenie oraz zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg od strony ul. Przemysłowej.  Zadania realizowane są ze środków unijnych oraz własnych gminy.

Pierwsza inwestycja, która już właściwie została zrealizowana, to zwany potocznie park przy pływalni. Przy wniosku aplikacyjnym o środki unijne nazwaliśmy projekt „Rozwój terenów zielonych w Morągu

poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze”.

– Był to teren zaniedbany, na powierzchni 2 ha i na takiej powierzchni został zrealizowany park. Jest to teren, w mojej ocenie, i nie tylko, ponieważ spotykam się z pozytywnymi opiniami mieszkańców, że to świetna sprawa. Planujemy w trzecim tygodniu maja uroczyste otwarcie i przekazania oficjalnie do użytkowania mieszkańcom Morąga. Łączny koszt inwestycji to 3 028 000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 547000 zł  – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

W ramach projektu wykonano strefę rekreacji biernej (podest piknikowy, stoły do gry w szachy, oczka wodne) oraz schody terenowe, oświetlenie (w tym lampy z ogniwami pv), monitoring, hot-spot, małą architekturę, altany wierzbowe, budki lęgowe dla ptaków, budki dla owadów, stojaki na rowery, ławki, kosze, śmietniki , a także strefę rekreacji czynnej (kort tenisowy, skatepark, boisko do piłki plażowej, bulodrom, plac zbaw dla dzieci, tor łyżworolkowy, ciągi piesze i pieszo-jezdne). Inwestycja zakłada nowe nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej.

– Dzięki temu, że złożyliśmy bardzo dobry wniosek, który znalazł miejsce na liście dofinansowania, jest możliwa realizacja tego projektu. Jest to ostra walka, ostra rywalizacja, ponieważ środków pomocowych w dofinansowaniu na pewno nie wystarcza dla wszystkich – dodaje Tadeusz Sobierajski.

Drugi projekt również uzyskał dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej: „Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej”.

– Jest to drugi ruch wykonany w kierunku jeziora Skiertag. Pierwszy był wybudowany przed laty pomost od strony osiedla Zatorze. W bardzo oszczędny sposób urządziliśmy tam plażę. W przypadku ul. Przemysłowej jest to bardziej poważniejszy zakres ubiegania się o środki unijne. Wartość projektu: to kwota 1 262 000 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to 817 000 zł. Bardzo się cieszę, że takie dofinansowanie otrzymaliśmy – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Zakres wykonywanych prac tej inwestycji przewiduje: budowę drogi dojazdowej, drogi żwirowej (ciągu komunikacyjno -pieszo-spacerowego) oraz parkingu z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych, budowę ciągów pieszo-spacerowych, boiska do piłki siatkowej, wykonanie odwodnienia, usunięcie zakrzaczeń, budowę pomostu rekreacyjnego w kształcie litery T: prostopadle do linii brzegowej 27 m, część równoległa – 28 m, szerokość pomostu – 3 m, wyposażonego w drabinki, kładki dla pieszych, lampy oświetlenia hybrydowego, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, urządzenia reakreacyjno – zabawowe, monitoring wizyjny, instalacja dwóch toalet, montaż stojaków na rowery, wykonanie oświetlenia terenu.

– Budujemy także drewnianą kładę nad rowem, który odwadnia teren. Cały teren będzie posiadał monitoring wizyjny. Zainstalowane będą dwie kamery. Krąg taneczny, biesiadny, który istniał do tej pory zostanie odnowiony. Pojawią się nowe ławy i stoły. Pozostanie też krąg na ognisko. Wykonawca inwestycję ma wykonać do końca maja br. Jak sądzę w miesiącu czerwcu przekażemy mieszkańcom i turystom do użytkowania – dodaje Tadeusz Sobierajski.

(red./fot. dw)