Dyskusje na temat osób niepełnosprawnych

Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy marszałku województwa z przedstawicielami powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych działających na terenie naszego województwa odbędzie się 3 grudnia 2019 roku w Ostródzie.

Podczas spotkania będą przedstawione m.in. możliwości pozyskiwania grantów, ze środków POWER, na innowacje społeczne w zakresie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej możliwości percepcji, wyzwania w ramach nowej perspektywy finansowania UE na lata 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego, a także dobre praktyki w zakresie współpracy powiatowych społecznych rad i rady wojewódzkiej z samorządami.

Ponadto, uczestnicy spotkania zapoznają się możliwościami dofinansowania ze środków PFRON zadań i programów dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacjami z V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który miał miejsce 10 października w Warszawie.
Spotkanie, które odbędzie się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie  przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (początek o godz. 9.30) jest organizowane w ramach przypadającego na  3 grudnia 2019 r., Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

(wwim)