Warmia i Mazury

Dystrybucja środków do walki z COVID-19

Od 28 września 2020 r. trwa przekazywanie środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących do walki z koronawirusem wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie jest zrealizowane w ramach działań projektowych „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, mających na celu minimalizowanie skutków pandemii koronawirusa COVID-19 oraz ograniczających jego rozprzestrzenianie się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie przeznaczone jest m in. dla domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, hospicjów i innych.

Kwota przeznaczona na powyższe działanie wynosi około 3 mln zł.

W ramach zadania zostaną zakupione i przekazane wybranym jednostkom pomocy i integracji społecznej następujące produkty: maseczki jednorazowe, przyłbice ochronne, półmaski filtrujące klasy FFP2, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, kombinezony, żele do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe.

Do tej pory Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przekazał łącznie 3 tys. szt. przyłbic ochronnych, 4 tys. szt. masek filtrujących klasy FFP2, 10 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz 20 tys. litrów płynów do dezynfekcji powierzchni.

W najbliższym czasie podmioty otrzymają również wsparcie w postaci żeli do dezynfekcji rąk, kombinezonów ochronnych oraz maseczek ochronnych jednorazowych.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!