Działa Telefoniczna Informacja Pacjenta

Zainteresowane osoby mogą dzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta, gdzie uzyskają informacje dotyczące m.in. : danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ, danych teleadresowych placówek NFZ.

Pod nr Telefonicznej  Informacji Pacjenta – 800 190 590, czynnej od godz. 8.00 do 16.00 można także uzyskać informacje na temat:

zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,

zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,

zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,

zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

(red./ NFZ Olsztyn)