Działalność gospodarcza i unijne wsparcie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej „Wsparcie unijne na założenie działalności gospodarczej”.

W wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy.

Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej oraz możliwości rozwoju nowopowstałej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywa odbędzie się 26 lutego 2019 roku (w godz. 10-12.30) w Hotelu Młyn w Elblągu (ul. Kościuszki 132). Zgłoszenia należy przesyłać do 21 lutego (do godz. 12) na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)