AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Działalność MOPS w okresie pandemii

W związku z sytuacją epidemiologiczną szczególnego wsparcia wymagają osoby starsze i niepełnosprawne. Osoby te są wspomagane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, asystentów osobistych osób  niepełnosprawnych MOPS, PCK poprzez organizację usług opiekuńczych bezpośrednio w miejscu zamieszkania chorego.

W kręgu szczególnego zainteresowania pracowników socjalnych w tym trudnym dla wszystkich okresie pozostają osoby starsze, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

– Mając na uwadze bezpieczeństwo tych osób oraz osób, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym, Gmina Morąg realizuje kilka projektów, współfinansowanych ze środków E FS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków Ministerstwa  – mówi Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

W ramach tego programu planowane jest zapewnienie noclegów i wyżywienia dla osób realizujących pomoc mieszkańcom Gminy Morąg, aby chronić własne rodziny i żeby nie dochodziło do zakażeń.

Kolejnym programem jest projekt WPIERAJ SENIORA, dzięki któremu jest udzielana pomocy osobom starszym w wieku powyżej 70 lat w zakresie zakupy podstawowych artykułów żywnościowych, leki, środki higieny osobistej.

W ramach skutecznego przeciwdziałania COVID 19 MOPS zaopatruje w artykuły żywnościowe osoby przebywające na kwarantannie.

W związku ze zdalnym nauczaniem dzieci, które otrzymywały obiady w szkołach otrzymują wsparcie w zmienionej formie.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!