AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Działalność OSP w gminie Morąg

Na terenie gminy Morąg działa dwanaście jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie jednostki OSP Żabi Róg i OSP Słonecznik włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego. Ponadto w KSRG funkcjonuje jednostka wojskowej ochrony przeciwpożarowej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej garnizonu Morąg.

W bieżącym roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Ostródzie, Dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dotyczące przedłużenia włączenia do KSRG powyższej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na terenie gminy Morąg odnotowano 220 interwencji straży pożarnej. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019 jest to spadek o 90 zdarzeń (około 30%).

Choć redukcja interwencji jest znacząca w porównaniu do rekordowego pod tym względem roku 2019, to jednak patrząc na lata wcześniejsze, zauważalny jest niewielki wzrost działań interwencyjnych straży pożarnej.

Z każdym rokiem zmniejsza się liczba interwencji związanych z działaniami gaśniczymi. W bieżącym roku był to spadek o 25%. W bieżącym roku najpoważniejszy pożar miał miejsce 24 marca w Słoneczniku. Był to pożar dachu w budynku mieszkalnym. W działaniach brało udział 5 zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Morągu i Ostródzie oraz 5 zastępów OSP (w tym 4 z gminy Morąg). Łącznie w działaniach brało udział 10 funkcjonariuszy PSP oraz 30 strażaków OSP.

Dominującym rodzajem miejscowych zagrożeń są działania związane z usuwaniem skutków anomalii pogodowych (przewrócone drzewa, zalane piwnice itd.) Na wykresie wyodrębniono także działania dotyczące koronawirusa tj. pomoc przy organizacji polowej izby przyjęć przy szpitalu w Morągu czy dystrybucje środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych. Pod nazwą „inne miejscowe zagrożenia” kryją się różnego rodzaju zdarzenia, których skala występowania nie była tak duża jak pozostałych trzech ujętych na wykresie.

Spośród 220 interwencji, jakie miały miejsce na terenie gminy Morąg, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w działaniach ratowniczych 105 razy, z czego z uwagi na skalę zdarzenia 41 — krotnie zlikwidowały zagrożenie bez udziału zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka Ratowniczo — Gaśnicza w Morągu do działań na terenie gminy wyjeżdżała 179 razy.

W bieżącym roku jednostka OSP Jurki częściej nie uzyskiwała gotowości do wyjazdu po zadysponowaniu zastępu przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania w porównaniu do ilości podjętych działań ratowniczych. W 2018 roku problem ten również dotyczył jednostki OSP Jurki, kiedy to na 9 dyspozycji do wyjazdu gotowość uzyskiwała tylko 3 — krotnie. Najczęstszą przyczyną jest brak wymaganej minimalnej obsady osobowej. Pozytywnie należy ocenić wzrost liczby jednostek cechujących się stuprocentową gotowością do podjęcia działań ratowniczych. W bieżącym roku pełną dyspozycyjność posiada połowa jednostek OSP gminy Morąg.

Jednostki OSP Żabi Róg i Słonecznik, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo —Gaśniczego objęte są corocznymi inspekcjami przez Komendanta Powiatowego, z których otrzymały oceny odpowiednio bardzo dobrą i dobrą. Ponadto pozostałe jednostki OSP objęte są kontrolami raz na dwa lata. W bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną przeprowadzono inspekcję w OSP Bogaczewo, która otrzymała ocenę bardzo dobrą. Podczas przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości lub zaniedbań, o których należałoby powiadomić Burmistrza Morąga.

W bieżącym roku w ramach zadań publicznych „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo — gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo — gaśniczych” jednostki OSP gminy Morąg otrzymały dofinansowanie w wysokości 12 000 oraz 40 970 złotych, z przeznaczeniem między innymi na zakup pompy hydraulicznej i nożyco-rozpieracza dla jednostki OSP Ruś.

W zakresie kontrolno-rozpoznawczym w okresie od 01.01.2020 r. do 16.10.2020 r. na terenie gminy Morąg przeprowadzono 10 kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kontroli 15 obiektów stwierdzono łącznie 29 nieprawidłowości.

W ramach przygotowania do sezonu zimowego planowane są kontrole w obiektach związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Niezależnie od powyższego informuję, że pracownicy sekcji kontrolno-rozpoznawczej we współpracy z pionem operacyjnym na bieżąco informują osoby zainteresowane o konieczności terminowego wykonywania przeglądów oraz czyszczenia przewodów kominowych. Informacja o zdarzeniach związanych z pożarami kominów zostają niezwłoczne przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz w przepadku powzięcia informacji o uszkodzeniu przewodu kominowego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie.

(KPPSP Ostróda/UM Morąg/ fot. arch. KPPSP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!