Warmia i Mazury

Działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od wielu lat podejmuje szereg działań związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień. W związku z zagrożeniem ze strony wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo  mieszkańców zwracamy się do przedstawicieli samorządów gminnych województwa o podjęcie działań umożliwiających ograniczenie spożycia alkoholu. Samorząd województwa współpracuje jednocześnie m.in z organami administracji publicznej udzielając im pomocy merytorycznej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest około 740 tys. osób, a nadużywa alkoholu – pije w sposób szkodliwy ok. 3 mln osób. Szczególnie negatywne skutki zdrowotne dotykają przede wszystkim osób młodych. Jeden na cztery zgony wśród w tej grupie jest spowodowany właśnie alkoholem. Pomijając szkody ekonomiczne, które dla każdego regionu niesie alkoholizm, trzeba pamiętać o skutkach społecznych, do którym z pewnością należą tragedie osobiste, rodzinne, czy problemy zawodowe. Dlatego tylko trzeźwe społeczeństwo jest w stanie właściwie i odpowiedzialnie zadbać o swoją przyszłość.

Jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 uzyskały ustawową możliwość korzystania z narzędzi skutecznego przeciwdziałania wzrostowi konsumpcji napojów alkoholowych. Chodzi o ograniczenie dostępu do alkoholu poprzez zmniejszenie ilości wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz możliwość regulowania czasu sprzedaży.

Według  raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, liczba punktów sprzedaży napojów  alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2018 wyniosła  5 184 – jeden sklep przypada na około 272 osoby. Komisja Zdrowia Unii Europejskiej w swych zaleceniach wskazuje, że optymalną proporcją byłby 1 punkt sprzedaży przypadający na 1500 mieszkańców.

W związku z zagrożeniem ze strony wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo  mieszkańców zwracamy się do przedstawicieli samorządów gminnych województwa o podjęcie działań umożliwiających ograniczenie spożycia alkoholu.

Uchwałą zarządu województwa warmińsko-mazurskiego powołano ponadto pełnomocnika zarządu ds. wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcję tę pełni Tomasz Igielski.

ZOBACZ APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – wersja PDF
ZOBACZ APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – wersja WORD

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!