Dziedzictwo kulinarne to tradycje Warmii i Mazur

Zgłoszenia do XIX konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną przyjmowane są do 25 lipca 2019 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Od lat ważne było znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność. Ważne było również zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także – po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – przygotowanie ich producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym.

Konkurs ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających poszczególne kryteria. Organizatorem centralnym inicjatywy jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów w regionach są urzędy marszałkowskie oraz w niektórych województwach wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Do oceny potraw i produktów powołuje się dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto zostanie powołana kapituła krajowa, która ma za zadanie przyznanie statuetek „Perła” niektórym produktom/potrawom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne.

Drugi etap to wybór dokonany przez krajową kapitułę – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „PERŁA 2019”. Perły wręczane są na Wielkim Finale Konkursu podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, które w tym roku odbędą się w dniach 28-30.09.2019 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: k.klos@warmia.mazury.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 lipca 2019 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
Regulamin konkursu „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW”
Regulamin konkursu – na najlepszą potrawę regionalną
Formularz zgłoszeniowy – na najlepszą potrawę regionalną
Regulamin konkursu – na najlepszy regionalny produkt żywnościowy
Formularz zgłoszeniowy – na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

(wwim)