Dzień Edukacji Narodowej w Morągu

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowań  i życzeń dla nauczycieli. Tak też było podczas gminnych obchodów, które odbyły się  14 października 2019 r. w morąskim ratuszu. Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, zastępca Burmistrza Morąga Leszek Biernacki, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Morągu Renata Cołoś: wręczyli listy gratulacyjne oraz kwiaty nagrodzonym i odznaczonym nauczycielom. Uroczystość zakończył poczęstunek.

Nagrody Burmistrza Morąga otrzymali:

Krzysztof  Urbaszek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu

Krzysztof  Farjaszewski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu

Urszula Sitek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu

Bożena Michalec –  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu

Lilianna Wyszkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu

Jerzy Wilk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

Aneta Turowska – kierownik Szkoły Filialnej w Bramce

Medale Komisji Edukacji Narodowej w roku 2019 otrzymali:

Elżbieta Dawidziuk – nauczycielka Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

Anna Jaroszewicz – nauczycielka Przedszkola nr 2 w Morąg

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski:

Dariusz Gościniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie:

W Gminie Morąg funkcjonują 3 przedszkola: Przedszkole „Jedyneczka”, Przedszkole nr 2 (w budynku Przedszkola nr 2 w Morągu funkcjonuje Żłobek Miejski), Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”, 7 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Słoneczniku, Szkoła Podstawowa w Łącznie, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu i jedna szkoła filialna w Bramce podporządkowana SP w Żabim Rogu.

W gminie funkcjonują także 3 szkoły podstawowe niepubliczne: w Jurkach, Kalniku i  Bogaczewie.

Przyłączamy się do życzeń: sukcesów zawodowych, satysfakcjonującej pracy, zadowolenia z wyników osiąganych przez uczniów. Życzymy pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamierzeń w każdej sferze życia. (red/fot. dw)