Dzień Nowych Technologii w Edukacji – 21 marca 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi organizuje wydarzenie Dzień Nowych Technologii.

Cel: popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział: szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszyscy zainteresowani popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator.

Wszystkie podmioty, chcące wziąć udział w przedsięwzięciu, mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego na: www.gov.pl

Rejestracja przedłużona do 20 marca 2019 r.

Regulamin – w załączeniu.

Regulamin

Metryka

(KO Olsztyn)