Dzień Wolnej Sztuki / Slow Art Day

Według badań goście muzeów statystycznie spędzają przed każdym dziełem sztuki osiem sekund. Aby to zmienić zachęcamy Państwa do udziału w Dniu Wolnej Sztuki. Dokładnie 27 kwietnia od godz. 12.00, pięciu opiekunów zbiorów, opowie  o pięciu obiektach znajdujących się w muzealnych zbiorach działów: Historii i Etnografii, Sztuki Współczesnej, Biblioteki oraz Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego.

Zamek w Olsztynie:
Grażyna Prusińska (Dział Sztuki Współczesnej) – January Suchodolski „Ślub królowej”
dr Małgorzata Gałęziowska (Dział Historii i Etnografii) – „Wymiary miłości ojczyzny”
Olga Droździecka (Dział Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego) – „Owidiusz czy Szekspir? Oto jest pytanie”
Anna Czachorowska (Dział Historii i Etnografii) – Henryk Klewiado (Stanisław Romejko), „Matka z dzieckiem”
Alicja Szydłowska (Biblioteka) – Listy miłosne z Dachau
Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu:
Anna Malinowska (Dział Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego) – „Małe tête-à-tête” – o przygotowaniach do spotkania z Zalotnikiem i używanych do tego przedmiotach”
Zamek w Lidzbarku Warmińskim:
Damian Zawada – „Spotkanie przy pojedynczym dziele sztuki, by opowiedzieć o nim więcej”

Sobota, 27 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

Ideą tego dnia jest przekonanie zwiedzających, że oglądanie sztuki może dawać wiele przyjemności, nawet jeśli nie posiada się specjalistycznego wykształcenia czy szczególnego zainteresowania sztuką.
(Muzeum Morąg)