E. Gelert: Wspieramy społeczność, dbamy o ich prawa

O pracy biur poselskich, problemach mieszkańców naszego regionu, współpracy z samorządami rozmawiamy z Elżbietą Gelert, Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej.

Jaka jest potrzeba spotykania się posłów z wyborcami w biurach poselskich?

Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne, chociaż ludzie wykazują coraz mniejszą aktywność. Sądzę, że jest to związane z możliwością rozwiązania swoich problemów poprzez kontakt z nami za pomocą portali społecznościowych, czy poprzez pocztę elektroniczną. O wiele szybciej kontaktują się z nami właśnie w taki sposób i to bez konieczności wychodzenia z domu. Wyrażają swoje poglądy również na forach społecznościowych. Do mojego biura poselskiego przychodzą ludzie z konkretnymi problemami, których nie są w stanie sami załatwić lub po prostu nie wiedzą w jaki sposób to zrobić. Są też i tacy, którzy chcą się ze mną spotkać, aby zaproponować konkretne rozwiązania problemów, dotyczących wszystkich Polaków. Dyskutujemy też nad zmianą przepisów prawnych. Niektórzy proszą mnie o wsparcie różnych działań samorządowych, inicjatyw. Takie rozmowy zawsze są budujące. Posłowie są przecież po to, aby wspierać społeczność, dbać o ich prawa, a także stanowić prawo dla wszystkich Polaków.

Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pani Poseł mieszkańcy naszego regionu?

Na co dzień zajmuję się służbą zdrowia, pewnie dlatego najwięcej problemów dotyczy oczywiście tego tematu: bardzo często niemożności dostania się do lekarza w możliwie szybkim czasie, albo nieprzestrzegania praw pacjenta. Oprócz tego zdarzają się różnego rodzaju problemy, z którymi ludzie nie potrafią sobie sami poradzić. Dotyczą one m.in.: remontu dróg, szkolnictwa, eksmisji mieszkaniowych. Oczywiście zwracają się też do mnie fundacje, związki, czy stowarzyszenia, które walczą o rozwiązanie problemów osób, które reprezentują. Najwięcej tematów dotyczyło likwidacji gimnazjów. Właściwie temat oświaty cały czas jest aktualny, ponieważ konsekwencje reformy są niestety niepomyślne nie tylko dla młodzieży i nauczycieli, ale również i dla samorządów gminnych. Dlatego ten problem cały czas jest żywy.

Jak wygląda współpraca parlamentarzystów z władzami samorządowymi?

Tutaj wszystko zależy od drugiego człowieka. Czasami od ugrupowania politycznego, do którego przynależy poseł lub samorządowiec. Moim zdaniem nie powinno być to przeszkodą we wzajemnej współpracy na rzecz i dla dobra mieszkańców.

Z jakimi problemami , Pani zdaniem, boryka się nasze województwo i jak można je próbować rozwiązywać?

Pochodzę z takiej części naszego województwa, gdzie ważnym problemem jest zamknięcie małego ruchu granicznego, który mimo wielu naszych interpelacji i zapytań w tej sprawie, do tej pory nie został przywrócony. Zabiegamy o to cały czas, ponieważ uważamy, że służy to dobrej wymianie kulturalnej i ekonomicznej. Przygraniczne powiaty miałyby możliwość prowadzenia drobnego handlu. Kolejny ważnym problemem są niestety wody: cofki w Elblągu, które podtapiają miasto i powodują ogromne zniszczenia. Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście budowanie wałów przeciwpowodziowych. Bardzo ważnym problemem w naszym województwie jest także brak właściwej komunikacji. Prawie całkowita likwidacja kolei, czy połączeń autobusowych powoduje brak możliwości normalnego dojazdu choćby do pracy, czy do szkół. To znacznie utrudnia naszym mieszkańcom życie.

Co by rozwiązało problem?

Chociażby uruchomienie tras łączących wsie, gminy, po których kursowałyby chociażby małe busy. Obecnie brakuje takich połączeń lub są bardzo mocno okrojone. Moim zdaniem poziom zamożności w naszym województwie jest jednym z najniższych w naszym kraju.

Pani Poseł, poza swoim biurem spotyka się także Pani z mieszkańcami regionu w ich miastach. Niedługo odwiedzi Pani także Morąg.

Tak, już w najbliższy wtorek (16 kwietnia br.) o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkam się z mieszkańcami Morąga. Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o roli kobiet w parlamentaryzmie. Serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie. Będzie to też okazja do poruszenia wielu innych tematów i zagadnień.

Dziękuję za rozmowę.