Warmia i Mazury

E-uzależnienia to wyzwania dla współczesnej rodziny

W konferencji „E-uzależnienia – wyzwania dla współczesnej rodziny”, która odbyła się w Olsztynie uczestniczyli m.in.: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy systemu pomocy społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, sądownictwa  oraz samorządowcy.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 podejmuje działania związane m.in. z edukowaniem na temat uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie otworzyła Katarzyna Koplińska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zwróciła uwagę na niepokojące statystyki, wskazujące na wzrost czasu spędzonego przed „niebieskimi ekranami”, przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości czasu poświęconego na rozmowy z rodziną i bliskimi.

Według badania Millward Brown Poland 64 proc. dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych a  25 proc. – codziennie, 26 proc. dzieci posiada własne urządzenie mobilne, 69 proc. rodziców udostępnia dzieciom urządzenia mobilne, kiedy muszą zająć się własnymi sprawami,  49 proc. rodziców stosuje to jako rodzaj nagrody dla dziecka. Skutkiem tego będzie lawinowe narastanie problemów u coraz młodszych dzieci, które żyją w rzeczywistości wirtualnej, przez co m.in. nie potrafią radzić sobie w sytuacjach stresowych, rówieśniczych.

Następnie głos zabrał dr Maciej Dębski – adiunkt Zakładu Socjologii Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sieg, autor/współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc domowa, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła profilaktyki e-uzależnień, natomiast druga odnosiła się do  zdrowia psychicznego w świecie cyfrowym. Maciej Dębski zwrócił szczególną uwagę i na takie zagadnienia jak: dobrostan – jak młodzież ocenia swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne? Jak wpływa na nie sposób korzystania z nowych technologii? Wzory używania nowych technologii – jak nastolatkowie korzystają ze smartfonów i innych urządzeń ekranowych? Co młodzież robi w Internecie i mediach społecznościowych? Nałogowe korzystanie z nowych technologii – jaka jest skala fonoholizmu i syndromu FOMO wśród polskiej młodzieży? Od czego zależy czy dziecko uzależni się od Internetu i smartfona?  Relacje młodzieży z rodziną i najbliższym otoczeniem. Jak wpływają na to nowe technologie?

Po przerwie głos zabrała dr Monika Baryła-Matejczuk prof. Akademii WSEI – doktorka psychologii, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej.
Podczas prelekcji na temat: E-uzależnienia i wrażliwość środowiskowa – istota, konsekwencje i wsparcie zapoznała uczestników z aktualną wiedzą na temat wysokiej wrażliwości, nadwrażliwości, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, emocjonalności oraz z czym mylnie identyfikowana bywa wrażliwość.  Z badań wynika, że choć sama wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, w negatywnych, nie sprzyjających warunkach może korelować z licznymi trudnościami, m.in. z podatnością na uzależnienie.
Celem konferencji było podniesienie wiedzy na temat e-uzależnień oraz zapoznanie uczestników z  działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, a także wskazanie przyczyn powstawania e-uzależnień, tj. zaburzeń związanych z nowymi technologiami (do których należą m.in. granie w gry komputerowe czy używanie Internetu). Konferencja była istotnym elementem edukacji społecznej realizowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!