Warmia i Mazury

Edukacja przedszkolna – spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne związane ze wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027, dotyczące działania 6.2 Edukacja przedszkolna odbędzie się 25 maja 2023 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji nauki i edukacji, administracji publicznej, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, służb publicznych oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami naboru (proces wyboru projektów, wymagania dotyczące projektu, typy projektów, zasadami finansowania czy kryteriami wyboru projektów).

Zaprezentowane zostaną ponadto zasady równościowe w ramach funduszy unijnych (zasady równości kobiet i mężczyzn, zasady równości szans i niedyskryminacji).

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 roku (w godz. 9.30-14.30) w sali sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego (s. 420, ul. E. Plater 1).

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 23 maja 2023 roku na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie mailowe przesyłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizatorami wydarzenia są: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do pobrania:
– Szczegółowy program
– Formularz zgłoszeniowy
Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!