Warmia i Mazury

Ekspert pozarządowy – szkolenia dla organizacji pozarządowych

Szkolenia poświęcone są podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16 „sPrawny ekspert pozarządowy”.

W projekcie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych (osoby pełniące funkcje statutowe w organizacji, między innymi: członkowie zarządów, organów kontrolnych, członkowie organizacji, wolontariusze czy osoby zatrudnione w organizacji.

Cykl przedsięwzięcia trwa 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych.

Projekt będzie realizowany w dwóch turach:
tura I – terminarz spotkań:
– 27-28 czerwca 2020 r.
– 11-12 lipca 2020 r.
– 25-26 lipca 2020 r.
– 22-23 sierpnia 2020 r.
– 5-6 września 2020 r.

tura II – terminarz spotkań:
– 29-30 sierpnia 2020 r.
– 26-27 września 2020 r.
– 3-4 października 2020 r.
– 14-15 listopada 2020 r.
– 5-6 grudnia 2020 r.
Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie:
– uczestnictwo w minimum 64 godzinach szkoleń,
– zaliczenie testu wiedzy potwierdzającego nabyte kompetencje,
– przygotowaniu stanowiska w konkretnej sprawie dotyczącej potrzeby zmiany przepisów prawa lub zainicjowania nowej regulacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca 2020 roku.

Organizatorem przedsięwzięcia są ZHP Chorągwi Gdańskie oraz Pracodawców Pomorza przy partnerstwie ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska.
Więcej informacji na stronie https://gdanska.zhp.pl/sprawny-ekspert-pozarzadowy/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!