Eliminacje gminne „O Laur Złotej Rybki”

Morąski Dom Kultury był organizatorem eliminacji rejonowych XXXVIII Wojewódzkim Konkursie  Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki”.

Pomysłodawcą wydarzenia jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. W konkursie uczestniczą zespoły teatralne, w skład których wchodzą dzieci ze szkół podstawowych, działające w szkołach, placówkach kultury, a także w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną.
Celem konkursu jest : promocja sztuki teatralnej wśród dzieci, prezentacja dorobku artystycznego teatrzyków dziecięcych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów teatralnych, pedagogów i animatorów kultury.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.  Pierwszym etapem konkursu są eliminacje rejonowe, które odbywają się w ośrodkach kultury na terenie naszego województwa. Drugim etapem konkursu jest Gala Finałowa, w której udział biorą zespoły teatralne wytypowane przez jury
w trakcie eliminacji rejonowych w poszczególnych ośrodkach kultury. Gala Finałowa Konkursu, w formie dwudniowej przeprowadzana jest w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i obejmuje część konkursową, wykłady metodyczne dla instruktorów teatralnych, warsztaty teatralne dla młodych aktorów, inne atrakcje oraz nocleg w warunkach biwakowych.

Jury ocenia w czasie eliminacji rejonowych oraz Gali Finałowej: treść przedstawienia, interpretację słowa, wyraz aktorski, oryginalność i nowatorstwo spektaklu, ogólny wyraz artystyczny.

Podczas poszczególnych eliminacji rejonowych jury typuje jeden zespół, który zostanie zaproszony na Galę Finałową Konkursu. W sytuacjach szczególnych jury może wytypować więcej niż jeden zespół bądź nie wytypować żadnego zespołu.

– Do udziału w Gali Finałowej zakwalifikowały się dwa zespoły teatralne: „Trójeczka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie oraz „Świerszcz nad Teatrem” z Morąskiego Domu Kultury. Publiczność – dzieci z morąskich przedszkoli wraz z opiekunami przyglądali się przygodom „Tygrysa Pietrka” oraz historii owadów zawartej w spektaklu „Blee” – mówi Beata Cetkowska z Morąskiego Domu Kultury.

Gala Finałowa odbędzie się 17-18 maja 2019 r. w Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu.

(red./fot. dw)