Ewakuacja pracowników z budynku UM w Miłakowie

W Miłakowie ewakuowano pracowników z tamtejszego budynku Urzędu Miejskiego. Na szczęście były to tylko ćwiczenia zorganizowane przy współpracy KP PSP w Ostródzie . Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku.

W ewakuacji uczestniczyło 32 osoby w tym 6 interesantów. W ćwiczeniach, zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem, udział wzięły JRG Morąg i OSP Miłakowo, zaalarmowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Ostródzie. Strażacy po odebraniu informacji, wprowadzili dwie linie gaśnicze do obiektu i dokonali przeszukania pomieszczeń w celu zlokalizowania zaginionej jednej osoby. Po zlokalizowaniu i wyprowadzeniu na zewnątrz udzielili jej przedmedycznej pomocy. Zaangażowanie sił i środków: 3 pojazdy pożarnicze JRG Morąg oraz jeden OSP Miłakowo. Komendant Gminny Związku OSP Stanisław Banach nadzorował proces ewakuacji oraz przeprowadził pogadankę dla pracowników na temat bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych.

(red./UM Miłakowo)