Warmia i Mazury

Faktury uproszczone a JPK_VAT

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT [1], czyli przepisy regulujące zawartość nowego JPK_VAT.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami paragony fiskalne  uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustawą VAT [2], nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT – w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga:faktura uproszczona to paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro), który zawiera numer NIP nabywcy.

[1] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 576)

[2] art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)

(IAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!