FERIE NA WARMII I MAZURACH NA PÓŁMETKU

Prawie 4 tysiące dzieci korzysta ze zorganizowanego wypoczynku w województwie warmińsko-mazurskim podczas ferii. Wypoczynek jest zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – tak wykazały kontrole, prowadzone przez Inspekcję Sanitarną, Policję i Kuratorium Oświaty. Tylko w dwóch miejscach w powiecie ełckim stwierdzono niewłaściwy stan sanitarny.

Wypoczynek uczniom zorganizowano w województwie warmińsko-mazurskim na 143 turnusach,
z których korzysta 3842 uczestników. 112 funkcjonujących turnusów to wypoczynek odbywający się
w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży, zorganizowany dla 2855 wypoczywających. Pozostałych 31 turnusów to formy wyjazdowe (zimowiska, obozy sportowe), na których wypoczywa 987 osób. Inspekcja sanitarna dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, przeprowadza kontrole miejsc wypoczynku. Niewłaściwy stan sanitarny stwierdzono na obozie sportowym w bursie szkolnej
w powiecie ełckim, a także na półkolonii w ośrodku jeździeckim również w powiecie ełckim. Uchybienia dotyczyły między innymi braku czystości i porządku w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz braku ciepłej, bieżącej wody przy umywalkach w sanitariatach. Kontrolujący zalecili natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości. Skontrolowane zostały także 43 stołówki. W jednej na półzimowisku  w powiecie ełckim, działającej w systemie cateringowym stwierdzono niewłaściwy stan techniczny stołów w jadalni i zalecono usunięcie nieprawidłowości.

Podczas ferii Inspekcja Sanitarna na 21 turnusach prowadziła także pogadanki z dziećmi i młodzieżą oraz instruktaże kadry na temat bezpiecznego wypoczynku, higieny osobistej, profilaktyki grypy oraz zasad profilaktyki zdrowia.

Meldunek z przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 19.01-25.01.2019 r. 

(WSSE Olsztyn)