Ferie w bibliotece dla uczniów klas 6 i 7

W drugiej połowie ferii zimowych (28.01.2019 – 2.02.2019, godz.10.00 – 14.00) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbędą się zajęcia z programu Mądrzy Cyfrowi. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych.

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Aby odnajdywać się i poruszać bezpiecznie w świecie nowych technologii, potrzebne są nam pewne drogowskazy – wartości, którymi się kierujemy.

To one określają, jak postępujemy i w jaki sposób traktujemy innych, będąc zarówno online, jak i offline. Zasady te powinny iść w parze z kompetencjami cyfrowymi, zwłaszcza jeśli chcemy zapewnić bezpieczne, zdrowe i szczęśliwe życie przyszłym pokoleniom. Dlatego uczestnicy i uczestniczki programu mogą w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Uczniowie i uczennice mogą w kreatywny, ale przede wszystkim wartościowy sposób spędzić czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych.

Dzięki programowi również rodzice przekonują się, że za pomocą tabletu, smartfona czy komputera, ich dzieci naprawdę mogą zrobić dużo dobrego.

Zapisy w Czytelni dla Dorosłych lub telefonicznie 89 757 11 12.

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org .

Ferie organizowane są dzięki wsparciu finansowemu w ramach zadań  Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (MBP Morąg)