AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Festiwal „Perłowa nuta” wirtualnie

WOJEWÓDZKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI POLSKIEJ „PERŁOWA NUTA” w tym roku odbędzie się w wersji wirtualnej.

W przeglądzie może wziąć udział każdy dla kogo poezja śpiewana i piosenka polska jest sposobem na wyrażenie siebie, świata, emocji, własnej wrażliwości.

EDYCJA WIRTUALNA W DOBIE PANDEMII COVID-19 REGULAMIN

Organizator: Morąski Dom Kultury.

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w Wirtualnym Festiwalu Poezji śpiewanej i Piosenki Polskiej „Perłowa Nuta” w czasach pandemii COVID-19 jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie materiału wideo z nagranym repertuarem zgodnym z niniejszym regulaminem. Nagrania wcześniej datowane nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się przestanie materiału pocztą elektroniczną (pliki podpisane nazwą wykonawcy/zespołu/chóru), na nośnikach poprzez pocztę tradycyjną (podpisana płyta DVD, pendrive). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16 listopada 2020 r. —decyduje data stempla pocztowego,

Na adres : Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, e-mail: mdk.morax@o2.pl

Cele festiwalu: • uwrażliwienie na poezję i muzykę; • popularyzacja poezji śpiewanej i piosenki polskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; • umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów; • aktywizacja twórczości amatorskiej, wspieranie debiutów artystycznych; • kształtowanie wrażliwości artystycznej, literackiej, muzycznej; • popularyzacja polskich twórców: autorów tekstów i kompozytorów.

Termin i miejsce: Część konkursowa Festiwalu tj. przesłuchanie nadesłanych utworów nastąpi w dniu 24 listopada 2020 r. w Morąskim Domu Kultury.

Zasady udziału: 1. Impreza ma charakter konkursowy. 2. Warunkiem uczestnictwa jest: • zaprezentowanie jednego utworu spośród największych przebojów Romualda Lipko i Budki Suflera oraz jednego utworu dowolnego z gatunku poezji śpiewanej. • Program festiwalu obejmuje: – część konkursową przeprowadzoną na bazie przesianego materiału muzycznego, – ogłoszenie wyników z listą nagrodzonych wykonawców, – przesłanie nagród

Festiwal organizowany jest wg następujących grup wiekowych: I — uczniowie szkól podstawowych (klasy I — III), II — uczniowie szkól podstawowych (klasy IV-VI), III — uczniowie klas VII, VIII, IV — uczniowie szkól średnich i osoby dorosłe, V — duety Junior-Senior. Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.

Kategorie wykonawcze: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chory.

Jury i nagrody: Powołane przez organizatorów Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, warunki wokalne, dynamikę, poziom wykonania, oryginalność kompozycji i aranżacji oraz osobowość sceniczną. Laureaci Festiwalu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. Przewidziana jest również nagroda specjalna Grand Prix za najlepsze wykonanie piosenki.

Postanowienia końcowe: 1. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Beata Cetkowska, tel. 795402057. 3. W spawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. kom. 502380650. 4. Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania publicznej popularyzacji nadesłanego materiału muzycznego. 5. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników Festiwalu jest Morąski Dom Kultury z siedziba w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu. Uczestnikom Festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych. 6. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu. 7. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 8. Nadesłanie kar, zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania- aktualny

(MDK/red.)

error: Nie kopiuj!!!