Warmia i Mazury

Fundusze dla rozwoju społecznego – konsultacje

Konferencja online otwierająca konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) odbędzie się 2 czerwca 2021 roku.

FERS ma na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ważne jest również zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Konsultacje oraz w konferencja on-line skierowana jest do wszystkich zainteresowanych osób, instytucji, partnerów społecznych, organizacji, przedsiębiorców i innych zainteresowanych.

Rejestracja potrwa do 2 czerwca, bądź wyczerpania miejsc. Osoby bez zgłoszenia (bez rejestracji) będą mogły obejrzeć  transmisję wydarzenia na YouTube (dla nich opcja zadawania pytań/zgłaszania uwag będzie wyłączona). Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Konsultacje FERS potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza uwag, który zostanie udostępniony wraz z Programem na stronie od 2 czerwca.

WIĘCEJ INFORMACJI
AGENDA SPOTKANIA

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!