Warmia i Mazury

Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw

W Olsztynie odbyła się konferencja „Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw”, której organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się jak Fundusze Europejskie wspierają Warmię, Mazury i Powiśle oraz w jaki sposób podnoszą jakość życia mieszkańców regionu.

Ostatnie lata przyczyniły się do wyraźnego rozwoju gospodarczego Warmii, Mazur i Powiśla. Duża w tym zasługa Funduszy Europejskich, które miały istotny wpływ na kluczowe inwestycje w regioniemówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W latach 2014-2020 jako województwo mieliśmy do dyspozycji kwotę 1 mld 728 mln euro. To ogromne pieniądze, które bez wątpienia zmieniły nasz region, stając się motorem rozwoju Warmii i Mazur. Doceniamy to, że jesteśmy częścią Europy.  

Siłą gospodarczą każdego regionu są przedsiębiorcy, dlatego z Regionalnego Programu Operacyjnego wsparcie otrzymało ponad 4,7 tys. przedsiębiorstw. Wartość wkładu UE wyniosła ponad 7 mld 300 mln zł. Różnymi instrumentami finansowymi wsparto 1 225 mikro, małych i średnich firm na kwotę ponad 250 mln zł.

Jednak w latach 2014-2020 nie tylko biznes skorzystał z Funduszy Europejskich. Są to również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Dzięki funduszom unijnym modernizowane i budowane są drogi, uruchamiane dodatkowe e-usługi, prowadzone są badania laboratoryjne, coraz więcej energii produkowanej jest z odnawialnych źródeł.

Przykładem beneficjenta, który na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco rozbudował swoją infrastrukturę i podniósł rangę leczenia do poziomu światowego, jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Proces ubiegania się o unijne środki oraz proces realizacji poszczególnych projektów przedstawiła dyrektor olsztyńskiej placówki – Krystyna Piskorz-Ogórek.

O tym jakie korzyści dla takich regionów płyną z przynależności do wspólnoty opowiedział prof. Jerzy Buzek, europoseł, premier RP, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Nie zabrakło również informacji o wykorzystaniu funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej na najbliższe lata. W latach 2021-2027 na m.in. dalszy rozwój regionu, na wzmocnienie gospodarki oraz poprawę innowacyjności przeznaczonych na być 1 mld 738 mln euro.
Jesteśmy w okresie przełomuprzyznaje marszałek województwa. – Właśnie kończymy perspektywę unijną 2014-2020, ogłaszamy ostatnie konkursy, zatwierdzamy kolejne listy projektów wybranych dofinansowania. Przed nami bez wątpienia okres wytężonej pracy, ale także chęć szybkiego wdrożenia nowych środków, na które tak bardzo czekają beneficjenci.
O Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur mówiła Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji uczestniczył również Miłosz Brzeziński, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych.

Podczas wydarzenia zaprezentowana została wystawa „Perspektywa 2014-2020 w obiektywie działań promocyjnych”. Z kolei pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich bezpłatnie świadczyli usługi konsultacyjne.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!