Fundusze na projekty lokalne w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, mająca status Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w nowym programie. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na projekty lokalne. Warunkiem jest włączenie się organizacji w działania zaplanowane przez grupę minimum 5 osób w wieku od 18 do 30 roku życia.

Granty będą przekazywane w ramach trzeciego filaru EKS – Projektów Solidarności, które zakładają działania na poziomie lokalnym i nie wymagają nawiązywania współpracy z partnerem z zagranicy. Ich celem jest odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i rozwiązywanie problemów, które dotykają najbliższe otoczenie.

Obszary działania Projektów Solidarności ograniczone są jedynie przez kryterium zasięgu – są to działania krajowe i dotyczyć powinny społeczności lokalnej. Projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której mają miejsce działania. Powinien wprowadzać pozytywną zmianę w społeczności, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Grupa młodych ludzi przy wsparciu instytucji lub organizacji może otrzymać 500 euro miesięcznie na realizację projektu, trwającego od 2 do 12 miesięcy. To nie jedyne wsparcie, które można otrzymać w ramach Projektów Solidarności. Bardziej szczegółowy opis możliwości i zasad znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności w zakładce Organizacje, Projekty Solidarności. Polecamy również lekturę Przewodnika po programie. O specyfice projektów można przeczytać również w artykule Nowa szansa dla lokalnych aktywistów zamieszczonym na stronie internetowej EKS.

Inspiracji tematycznych można szukać w projektach realizowanych w Inicjatywach Młodzieżowych. Polecamy lekturę publikacji Impuls. Zrobić coś – coś zmienić, w której znaleźć można 58 opisów projektów już zrealizowanych. Twórcy tych działań opisują swoje projekty i podpowiadają, na co warto zwrócić uwagę.

Najbliższy termin składania wniosków do programu to 7 lutego, kolejny – 30 kwietnia. Ostatni nabór wniosków w 2019 roku to termin 1 października.

Zachęcamy do działania!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel.:  22 463 14 25

e-mail: joanna.jastrzebska@frse.org.pl

 www.frse.org.pl | www.eks.org.pl

(rowop)