Warmia i Mazury

Fundusze Norweskie i EOG – kolejne nabory

Zbliżają się nabory wniosków w programie „Kultura” oraz trwa nabór wniosków w programie „Sprawy wewnętrzne”. Oba programy realizowane są przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Funduszy Norweskich.

Ich głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Do rozdysponowania jest ponad 60 mln euro na działania związane z kulturą oraz blisko 5 mln euro na inicjatywy w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

 1.  Program „Kultura”
  Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Wnioski w Programie można składać w ramach dwóch działań:
  I.    „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” – celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:

 1. a)    zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja
  i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) – łączna alokacja wynosi 46 600 588 euro;
  b)    budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) – łączna alokacja wynosi 13 570 000 euro;
  „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, alokacja 3 705 882 euro: celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.
  Uprawnionymi wnioskodawcami w przypadku obu Działań są m.in. publiczne instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury. Dodatkowo o środki przeznaczone na Działanie
  II- „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Nabór wniosków zaplanowano w dniach od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku

Więcej informacji o naborze

 1.  Program „Sprawy wewnętrzne”
  Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  O wsparcie ze środków Programu w ramach działania „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” mogą ubiegać się podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające
  w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości. Łączna kwota do rozdysponowania to 4 701 069 euro.
  Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia mające na celu:
  •    zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii
  i odpowiednich szkoleń;
  •    wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.
  Nabór trwa i wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji o naborze

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!