Gdzie szukać pomocy medycznej w dni wolne od pracy?

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina kwestie związane z opieką medyczną w czasie dni wolnych od pracy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, a także w uzasadnionych przypadkach – zamówić wizytę domową. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna
bez skierowania.

Lista placówek NŚOZ w woj. warmińsko-mazurskim

Opieka pielęgniarska

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. W tej sprawie należy wcześniej skontaktować się z pielęgniarką.

Pogotowie ratunkowe

Pod numer alarmowy powinniśmy telefonować w przypadku zagrożenia życia lub gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Numery alarmowe to – 999 lub 112. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinna mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, np. utrata przytomności, nagły ostry ból brzucha, nasilone duszności, krwotoki, nagłe reakcje uczuleniowe, rozległe oparzenia itp. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie można uzyskać wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty, badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego.

(NFZ Olsztyn)