Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne „Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej?”

Bezpłatne spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną tematy związane z możliwościami aplikowania o środki unijne w konkursie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz instrumentami finansowymi na rozwój firmy w ramach RPO WiM 2014-2020.

Inicjatywa Lokalnego Punktu Informacyjnego odbędzie się 7 marca 2019 roku w godz. 10-13.15 w Hotelu Młyn w Elblągu (ul. Kościuszki 132). Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego do godz. 14.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: lpielblag@warmia.mazury.pl

(wwim)