HALO MORĄG

Georadary na kolei sięgają 20 metrów pod tor – usprawnią inwestycje

Podróżni nie będą zaskakiwani zmianami w kursowaniu pociągów. Georadary – nowoczesne urządzenia szybko i precyzyjnie ocenią teren kolejowych inwestycji nawet na głębokości 20 m. Pierwsze badania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały na Dolnym Śląsku. Wkrótce urządzenia bez wstrzymywania ruchu pociągów zbadają grunt następnych kolejowych tras.

Georadary, bez ingerencji w tor i wstrzymywania ruchu pociągów, dostarczają PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. informacje, ważne przy pracach na liniach kolejowych. Dane ułatwiają i usprawniają proces inwestycyjny. Wspomagają też stały monitoring podtorza, co zwiększa poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Urządzenia są wyposażone w specjalne anteny i wykorzystują fale elektromagnetyczne. Mogą zbadać do 15 km linii dziennie. Pierwsze badania georadarem PLK wykonały w marcu na budowie nowego przystanku Wałbrzych Centrum. Urządzenia dostarczą także danych dotyczących wybranych odcinków tras Zabrze – Katowice – Kraków oraz linii Wrocław – Świdnica. Pracę georadarów zobaczymy w filmie.

Precyzyjne pomiary za pomocą georadarów to jedna z najlepszych metod szczegółowej oceny toru, podtorza i warstw gruntu na linii kolejowej. Badania zwiększają jakość realizowanych inwestycji oraz pozytywnie wpływają na tempo prac. Jeszcze przed rozpoczęciem robót dostarczają kompleksowych informacji o stanie podłoża. Pozwala to wskazać tzw. słabe miejsca, tzn. spękania i rozluźnione grunty i lepiej zaplanować szczegółowy zakres prac. Dzięki temu można uniknąć, niespodziewanych sytuacji i dodatkowych zamknięć linii podczas robót. Podróżni na etapie prac nie będą zaskakiwani zmianami w kursowaniu pociągów.

Pierwsze badania georadarem wykonano na Dolnym Śląsku na linii Wrocław – Jelenia Góra na budowie nowego przystanku Wałbrzych Centrum. Za pomocą fal elektromagnetycznych sprawdzano, czy wydobywanie węgla – prowadzone przez wałbrzyskie kopalnie, nie spowodowało spękań i pustych przestrzeni w gruncie pod kolejową trasą.

Nowoczesne urządzenia na torach – sprawniejsze inwestycje, utrzymany ruch pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dysponują obecnie 4 georadarami. Wyniki pomiarów są przetwarzane za pomocą specjalnego oprogramowania. Pokazuje ono geologom pełny obraz gruntu w formie 3D. Wartość urządzeń wraz ze sprzętem pomocniczym to ponad 1,8 mln zł.

Podczas realizacji inwestycji georadary pozwalają ocenić wykonanie robót, np. grubość podsypki tłuczniowej. Urządzenia umożliwiają też szybkie sprawdzenie jakości wykonanych prac na torach, mostach i wiaduktach. Na co dzień wspomagają stały monitoring podtorza, a to pozwala utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Geolodzy z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy ocenie kolejowych tras wykorzystują również inny sprzęt. Prowadzone są badania z wykorzystaniem laboratoriów mobilnych, które sprawdzają w terenie jakość materiałów budowlanych stosowanych na inwestycjach. Zastosowanie specjalistycznych wiertnic pozwala sprawdzać warunki gruntowo-wodne na terenach przyszłych inwestycji.
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

error: Nie kopiuj!!!