Warmia i Mazury

Gigantyczne wsparcie na drogi Warmii i Mazur

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs w działaniu  4.1 Infrastruktura drogowa Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).  

W ramach konkursu do podziału było ponad 2 mld 374 mln zł, z czego aż 887 mln zł dofinansowania przypadnie na rozwój dróg w województwie warmińsko-mazurskim, najwięcej w całym makroregionie.

Celem tego działania FEPW jest poprawa dostępności drogowej województw Polski Wschodniej, która zostanie osiągnięta poprzez rozbudowę powiązań sieci dróg wojewódzkich z siecią europejską TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, jak również budowę i przebudowę obwodnic.

Wśród 9 projektów wybranych do dofinansowania znalazły się 2 kompleksowe przedsięwzięcia z naszego regionu:

  1.  Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592 (Giżycko-Ketrzyn), DW 655 (Mazuchówka-Olecko), DW 653 (Olecko-gr. województwa podlaskiego)- z rekomendowanym dofinansowaniem 633,3 mln zł
    2.    Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn – z rekomendowanym dofinansowaniem 253,9 mln zł

Całkowity koszt projektów, gdzie beneficjentem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  wyniesie ponad 1 mld 49 mln zł.  Inwestycje te są kolejnym krokiem milowym w uzupełnianiu infrastruktury drogowej województwa warmińsko-mazurskiego przyczyniającym się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

Szczegóły dotyczące wszystkich wybranych projektów do dofinansowania – TUTAJ

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!