AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina finansowo wspiera szpital na kolejne inwestycje

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji  technicznej zagospodarowania terenu szpitala.

Rada Miejska w Morągu wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina Morąg obejmuje w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu 100 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na łączną kwotę 100 000 zł.

– Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o. jest spółką ze 100% udziałem gminy realizującą zadanie — opieka zdrowotna. Spółka planuje opracować dokumentację techniczną zagospodarowania terenu Szpitala Miejskiego w Morągu (ciągi piesze, parkingi, drogi, oświetlenie terenu) – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!