AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina Morąg: inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Na terenie Gminy Morąg prowadzona jest kompleksowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej, w których lub na potrzeby których eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. W związku z tym proszę wszystkich właścicieli oraz zarządców nieruchomości o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie naszej gminy.

Inwentaryzacją objęte są:

–  kotłownie przydomowe, piece wolnostojące, kominki itp.

–  kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,

–  kotłownie do 1 MW w obiektach handlowych, usługowych, warsztatach.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wynika z zapisów uchwały Nr  XVI/280/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej” ogłoszonej dnia 17 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2654, niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Jeżeli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na naszą gminę obowiązku wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

– w formie papierowej: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, Punkt Informacyjny  Urzędu Miejskiego w Morągu – parter,

– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Morąg znajdującą się na elektronicznej Platformie    Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /urzadmorag/SkrytkaESP

Jednocześnie informuję, że od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych  i niemieszkalnych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Celem przedmiotowej inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistej ilości kotłów na paliwa stałe na terenach nieobjętych zasięgiem sieci centralnego ogrzewania. Inwentaryzacja powinna zawierać rzetelne informacje, które umożliwią samorządom gminnym skutecznie wdrożyć i egzekwować zapisy aktów prawa miejscowego takich jak program ochrony powietrza czy uchwała antysmogowa.

Formularz ankiety dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu przy ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,  w pokoju Nr 14, w Punkcie Informacyjnym oraz pod linkiem: ankieta

 Ankieta (DOCX, 20.2 KiB)

 (Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski)

error: Nie kopiuj!!!