Gmina planuje budowę dróg przy Lema i Prusa

Morąski samorząd na budowę dróg przy ul Lema i Prusa w Morągu  złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin realizacji zadania to okres od 10.09.2019 do 15.07.2020 r.Wartość całego projektu  to 3 697 199,89 zł. Przewidywane dofinansowanie stanowić będzie 50% wartości zadania.

Długość projektowanej drogi – ulicy Lema wynosi 246,59 m, a ulicy Prusa 193,99 m.

Obecnie odcinek ulicy Lema jest drogą wewnętrzną nie spełniającą parametrów drogi publicznej. Odcinek planowanej ulicy Prusa został przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Morąga i stanowi zamknięcie ciągu ulicy. Pas drogowy szerokości ok.15 m.

Na ulicy Lema zaprojektowano dwie zatoki postojowe, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. W ulicy Lema przy granicy z parkiem ze względu na różnicę w rzędnych terenu zostanie wykonany murek oporowy.

Jak maja zostać wykonane prace?

– ul. Lema – branża drogowa (prace przygotowawcze, roboty ziemne w zakresie nawierzchni ulic i zatok postojowych, roboty w zakresie chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów; kształtowanie terenów zielonych; malowanie nawierzchni; oznakowanie pionowe i poziome), kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

– ul. Prusa – branża drogowa (prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty w zakresie chodników, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, umocnienie skarpy gabionem z uwagi na przesączenia, zieleń i kształtowanie terenów zielonych, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W ramach realizacji wniosku na obu planowanych do budowy ulicach zostaną wykonane usprawnienia dla pieszych i zmotoryzowanych: przejścia dla pieszych, wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie, zastosowany zostanie znak B-33. Obecnie wszystkie odcinki dróg nie spełniają wymogów drogi publicznej, bez odwodnienia, oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych i rowerów.

(red./ UM Morąg/ fot. dw)