AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina pozyskała środki na budowę kolejnej drogi

Morąski samorząd otrzymał dofinansowanie na budowę kolejnej drogi gminnej na Osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu. Całkowita kosztorysowa wartość zadania wynosi 918 955,64 zł.

– Z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70% kosztów zadania pt. „Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego” – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejącej nawierzchni, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowego, malowanie oznakowania poziomego. Wykonany i oświetlony zostanie także ciąg pieszo – jezdny od ulicy Narutowicza do ulicy Malinowej.

Będzie to odcinek 0,220 km

Zgodnie z wnioskiem inwestycja powinna się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku

Nasze województwo otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 178 mln zł, w ramach naboru na 2020 rok,  z czego 88,1 mln zł na zadania powiatowe i 90,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 151 zadań: 48 powiatowych i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 273 kilometrów dróg: 152 km powiatowych i 122 km gminnych. Wśród nich jest Gmina Morąg, gminy sąsiadujące z nią oraz inne leżące na terenie powiatu ostródzkiego, który również znalazł się na liście z dofinansowaniem.

Szczegóły można znaleźć w linkach poniżej:

1Warmińsko-mazurskie​_FDS​_2020​_1-1
1Warmińsko-mazurskie​_FDS​_2020​_1-1.pdf 0.25MB
2Powiaty​_lista​_podstawowa
2Powiaty​_lista​_podstawowa.pdf 0.47MB
3Powiaty​_lista​_rezerwowa
3Powiaty​_lista​_rezerowa.pdf 0.45MB
4Gminy​_lista​_podstawowa
4Gminy​_lista​_podstawowa.pdf 0.44MB
5Gminy​_lista​_rezerwowa
5Gminy​_lista​_rezerwowa.pdf 0.43MB

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!