AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina sprzeda używane deski z parku miejskiego

W ramach zapytania ofertowego Gmina Morąg sprzeda 237 sztuk używanych desek sosnowych pochodzących z wymiany siedzisk i oparć ławek znajdujących się w Parku Miejskim w Morągu, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie.

Sprzedaży podlegają rodzaje i ilości desek: – 168 szt. całych desek o wymiarach: długość 180 cm, szerokość od 19,5 cm do 20 cm, grubość 4 crn; – 18 szt. całych desek o wymiarach: długość 240 cm, szerokość od 19,5 cm do 20 cm, grubość 4 cm; – 51 szt. desek uszkodzonych o wymiarach jak wyżej. Deski można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Morągu — pokój nr 14, nr tel. 89 757 22 31 wew. 35 (osoba do kontaktu — Cezary Korszniak).

Ofertę cenową sporządzoną według załącznika należy złożyć w siedzibie urzędu osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pok. Nr 30 (sekretariat) w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na nabycie używanych desek pochodzących z wymiany siedzisk i oparć ławek w Parku Miejskim. NIE OTWIERAĆ przed 28.07.2021 r. do godz. 10.15„, w terminie do 28.07.2021 r. do godziny 10.00. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie (PDF, 361.6 KiB)

Formularz ofertowy (PDF, 88.2 KiB)

Projekt umowy (PDF, 142.7 KiB)

(red.)

error: Nie kopiuj!!!