AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina wspiera utalentowanych sportowców

Podczas egzaminów na stopnie uczniowskie zawodnicy UKS Victoria Morąg – taekwondoo: Justyna Konieczna, Miłosz Iwaniec oraz Bartosz Drzynicki odebrali stypendia sportowe za wysokie wyniki, jakie uzyskali podczas Technicznych Mistrzostw Polski w Białymstoku. Stypendia wręczył zastępca Burmistrza Morąga Leszek Biernacki.

– Stypendia przyznaje Burmistrz Morąga za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym na podstawie uchwały Rady Miejskiej na okres 6 miesięcy – wyjaśnia Leszek Biernacki.

Stypendia za ostatnie półrocze otrzymali:

Justyna Konieczna /IV miejsce — XI Techniczne Mistrzostwa Polski, Białystok 12.10.2019 r. kat. junior młodszy, kobiety 12-14 lat oraz 1 miejsce — XI Techniczne Mistrzostwa Polski, Białystok 12.10.2019 r. kat. kobiety P10 niepełnosprawni z niedowidzeniem,

Bartosz Drzynicki /I miejsce — XI Techniczne Mistrzostwa Polski, Białystok 12.10.2019 r. kat. młodzik, chłopcy 10-11 lat /,

Miłosz lwaniec /III miejsce — XI Techniczne Mistrzostwa Polski, Białystok 12.10.2019 r. kat. junior młodszy, mężczyźni 12-14 lat /.

Zawodnicy trenują w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym Victoria Morąg pod okiem trenera Bartosza Maleckiego.

Jakie są kryteria przyznawania stypendiów?
–  zawodnik/ zawodniczka uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
–  prezentuje on/ona nienaganną postawę etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujących
przepisów sportowych,
– jest mieszkańcem Gminy Morąg,
–  uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, m.in.: udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich, zajął miejsca I – VI indywidualnie w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe, dostał powołanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.

– Rada Miejska w Morągu w swojej uchwale ustaliła wysokości kwot stypendiów sportowych:
udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich: za zajęcie I miejsca 600,00 zł brutto, za zajęcie II miejsca 500,00 zł brutto, za zajęcie poniżej III miejsca 400,00 zł brutto;
udział w Mistrzostwach Polski:  za zajęcie I miejsca 450,00 zł brutto, za zajęcie II miejsca 400,00 zł brutto, za zajęcie III miejsca 350,00 zł brutto, za zajęcie IV miejsca 300,00 zł brutto, za zajęcie V miejsca 250,00 zł brutto, za zajęcie VI miejsca 200,00 zł brutto oraz powołanie do kadry narodowej 50,00 zł brutto – wylicza Leszek Biernacki.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Miejskim w Morągu za wyniki osiągnięte w okresie: od 1 stycznia do 30 czerwca składane są do 10 lipca każdego roku, od 1 lipca do 31 grudnia w terminie do 10 stycznia roku następnego.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić: stowarzyszenie lub inny podmiot prowadzący działalność na rzecz sportu i kultury fizycznej, szkoła do której uczęszcza zawodnik, właściwy polski związek sportowy, osoba fizyczna, która osiągnęła wysoki wynik sportowy lub jej rodzic (opiekun prawny) lub osoba fizyczna, która przyczyniła się do osiągnięcia wysokiego wyniku
sportowego przez zawodnika.
–  Decyzja Burmistrza Morąga jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą umowę stypendialną pomiędzy Burmistrzem Morąga i zawodnikiem – dodaje Leszek Biernacki.

(red/fot. arch. org.)

error: Nie kopiuj!!!