Gmina z certyfikatem wdrożenia standardów obsługi inwestora

Gmina Morąg, otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora, co oznacza, że dokument ten potwierdza iż samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora.

Gmina Morąg, jako jedna z blisko 50 jednostek samorządu terytorialnego  z województwa warmińsko-mazurskiego  przystąpiła do  projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Celem projektu było określenie i pilotażowe wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej;

Urzędy w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie mają zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie samorządu.

Kluczowym elementem był opis oferty inwestycyjnej dostępnej na stronie www gminy – http://morag.pl/index.php/pl/invest , rozumianej nie tylko jako opis oferty lokalizacyjnej, ale także szerszy opis czynników mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie.

Punkt obsługi przedsiębiorcy – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Morągu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, godziny pracy: 7.00-15.00

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się obsługą inwestora:

Ilona Pustoła – Inspektor, tel. 89 757 22 31 wew. 31, e-mail: i.pustola@morag.pl

Obsługa inwestora w języku polskim.

Projekt realizowany był przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Podstawowym założeniem projektu było wypracowanie i przetestowanie jednolitego podejścia do obsługi inwestora, które docelowo powinno być stosowane przez wszystkie gminy w kraju.

Założeniem standaryzacji było uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei ma mieć pozytywny wpływ na wizerunek gminy i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji.

Patrząc w szerszym ujęciu – gmina przyjazna inwestorowi, to także gmina przyjazna przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów inwestycyjnych.

(red.)