Gminny konkurs matematyczny

W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie już po raz siódmy zorganizowany został międzyszkolny etap Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. 

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu gminy Morąg. Pracy komisji konkursowej przewodniczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznie Dariusz Gościniak.

Jego celem jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie do poszerzania wiadomości i umiejętności. Udział stwarza możliwość sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi.
Konkurs, zgodnie z regulaminem, składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych, zaś w drugiej z zadań otwartych. Uczniowie rozwiązując zadania, musieli wykazać się logiką matematyczną oraz umiejętnością rozwiązywania problemów.

Prace sprawdzane były przez komisję konkursową składającą się z nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie. W tym czasie uczestnicy mogli odpocząć i posilić się korzystając z gościnności nauczycieli i Rady Rodziców  SP w Łącznie.
Komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac uczniów wyłoniła laureatów:

Trzy I miejsca zajęli: Dawid Rybak ze SP nr 2, Seweryn Kalbarczyk ze SP nr 3, Adrian Piotrowski ze SP w Słoneczniku.
Przyznano również wyróżnienia dla Kacpra Suchockiego z SP w Łącznie i Mateusza Winnickiego ze SP nr 1.

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Morągu. (SP Łączno).