Gospodarka odpadami – zgłoś się na bezpłatne szkolenie

Rozpoczyna się cykl bezpłatnych szkoleń regionalnych „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie rozpoczął cykl bezpłatnych szkoleń, które poświęcone będą funkcjonalności bazy BDO oraz zasadom użytkowania systemu.

Uruchomienie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które przewidziano na 1 stycznia 2020 r.

Spotkania obejmują dwa dni szkoleń, skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorców, które przeprowadzą pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska, zaangażowani w pracę nad systemem i wdrożeniem modułów BDO. Tematem będzie omówienie głównych modułów Bazy – rejestracji, ewidencji oraz sprawozdawczości, ze szczególnym naciskiem na moduł ewidencji odpadów.

W województwie warmińsko-mazurskim warsztaty odbędą się w Olsztynie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 4-5 grudnia 2019 roku (ul. E. Plater 1, sala sesyjna).

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?
– za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
– za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
– za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
– za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
– za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Więcej informacji na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/web/

(wwim)