AktualnościHALO MORĄG

GOTOWI BY NOSIĆ MUNDUR WOJSKOWY

Koszary 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu zapełniły się ochotnikami, którzy zdecydowali się na służbę w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Na szkolenie podstawowe powołano 61 kandydatów z regionu Warmii i Mazur, którzy w życiu cywilnym wykonują różne zawody.  Wielu z nich zdecydowało się na mundur widząc w tym mnóstwo możliwości- jest to bardzo dobry sposób na to by rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zdobyć nowe doświadczenia i przede wszystkim móc stać na straży bezpieczeństwa regionu.

Po uregulowaniu spraw ewidencyjnych, kandydaci pobrali ekwipunek niezbędny dla żołnierza i podeszli do egzaminu sprawności fizycznej, podczas którego obowiązywały ich trzy dyscypliny – bieg na 3000m, skłony tułowia w przód oraz pompki.

Podczas pierwszej zbiórki, na placu apelowym, ppłk Maciej Rypiński dowódca 42blp uroczyście wręczył broń, z którą szkoleni nie będą rozstawać się przez najbliższe 16 dni. Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Ojczyzny.

Na ponad dwutygodniowym szkoleniu ochotnicy zmagać się będą na placu ćwiczeń taktycznych i strzelnicy pod okiem doświadczonych instruktorów.  Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, topograficznych i strzeleckich, przyszłych żołnierzy czekają ćwiczenia z musztry i zajęcia ze znajomości regulaminów.

Intensywne szkolenie podstawowe zakończy się dla wszystkich sprawdzianem wiedzy i żołnierskich umiejętności, a zwieńczeniem będzie złożenie przysięgi wojskowej 1 lipca na sztandar 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po złożonej przysiędze nowi Terytorialsi służbę w regionie Warmii i Mazur pełnić będą dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej. Ochotnicy zasilą bataliony w strukturach 4W-MBOT w Olsztynie, Morągu, Braniewie, Giżycku oraz Ełku.

Chcesz wstąpić do 4W-MBOT? Nic prostszego! Skontaktuj się z naszym rekrutrem – https://rekruterzy.terytorialsiwp.mil.pl/   Wniosek o powołanie możesz złożyć bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

(Zespół prasowy 4W-MBOT)

error: Nie kopiuj!!!