Warmia i Mazury

Grunt na Medal – szukamy terenów inwestycyjnych

Do 26 marca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszego terenu pod inwestycje produkcyjne w każdym województwie.

Udział to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych i wyjątkowa możliwość pozyskania inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH lokalizacji zagranicznym inwestorom, a dodatkowo zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” w materiałach promocyjnych.

Tereny inwestycyjne zgłaszają przedstawiciele samorządów lokalnych (wójtowie, burmistrzów i prezydenci miast).

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod działalność przemysłową/produkcyjną. Zgłaszany teren musi posiadać nr ID w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 teren inwestycyjny.

Z udziału w konkursie wykluczone są tereny inwestycyjne, które zwyciężyły w poprzednich edycjach tego przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać do 26 marca 2023 r. na adres e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl

Zgłoszenie powinno zawierać prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z załącznikami, czyli wydrukiem oferty z Generatora Ofert Inwestycyjnych w języku polskim i angielskim oraz prezentacją gminy.

Oryginał wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy również przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Trzy najlepsze tereny inwestycyjne z województwa zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, który polegać będzie na prezentacji nieruchomości przed komisją konkursową.

Więcej informacji: Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów: tel. 89 512 51 82, e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl

Organizatorem inicjatywy jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) we współpracy z regionalnymi partnerami. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu – 2023

– Załącznik nr 1 – paramerty terenu

– Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

– Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy

– Załącznik nr 4 – formatka opisu oferty – wzór EN

 – Załącznik nr 4 – formatka opisu oferty – wzór PL

– Załącznik nr 5A – prezentacja oferty inwestycyjnej gminy – do wypełnienia

– Załącznik nr 5B – przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy – wzór

– Załącznik nr 6 – lista kontaktowa

– Załącznik nr 7 – zasady prezentacji oferty gminy

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!