Harmonogram szkoleń dla kadr NGO w zakresie dostępności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”, która przekazała szczegółowy zakres oraz harmonogram szkoleń.

Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w zakresie świadczenia przez nie usług doradczych i audytowych. Uczestnicy szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające badanie dostępności w obszarze architektury oraz produktów cyfrowych (WCAG). Nabędą również umiejętność tworzenia transkrypcji, napisów do filmów, audiodeskrypcji, nagrań w polskim języku migowym oraz tworzenia tekstów łatwych w czytaniu tzw. Easy-To-Read.

Harmonogram szkoleń:

BLOK 1 – Audyty dostępności architektonicznej i poprawności dostosowań przestrzeni

6-10 maja WROCŁAW

27-31 maja ŁÓDŹ

17-21 czerwca GDAŃSK

BLOK 2 – Audyty dostępności cyfrowej (WCAG)

6–10 maja KRAKÓW

24–28 maja KATOWICE

8–12 lipca POZNAŃ

BLOK 3 – Transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo

15-16 kwietnia ŁÓDŹ

17-18 czerwca POZNAŃ

29-30 lipca BYDGOSZCZ

BLOK 4 – Audiodeskrypcja

16–17 maja KRAKÓW

6–7 czerwca WARSZAWA

13–14 czerwca KRAKÓW

BLOK 5 – Przygotowywanie i montaż materiałów w PJM

27-28 maja ŁÓDŹ

19-20 sierpnia WARSZAWA

9-10 września POZNAŃ

BLOK 6 – Tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (ETR)

11–12 kwietnia i 23-24 maja KATOWICE (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)

9–10 maja i 13–14 czerwca OLSZTYN (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)

11-12 lipca i 5-6 września WARSZAWA (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)

Uczestnicy spoza miast, w których organizowane będą szkolenia, otrzymają zakwaterowanie oraz zwrot kosztu dojazdu pociągiem lub autobusem (dla osób podróżujących samochodem możliwy zwrot kosztów do wysokości cen biletów na danej trasie).

Uczestnikami szkoleń mogą być członkowie zarządów lub pracownicy organizacji pozarządowych (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), czyli stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo będą miały te NGO, które w od września 2018 roku zatrudniały przynajmniej jedną osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do udziału w szkoleniu powinny zgłosić się co najmniej 3 osoby z jednej organizacji, ponieważ organizator zamierza szkolić zespoły. Warunkiem jest jednak to, że osoby zgłaszające się nie zajmowały się dotychczas zagadnieniami objętymi szkoleniem. W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online (dla każdej osoby zgłaszanej z organizacji oddzielne zgłoszenie).

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: http://szkolenia.ngo.spoldzielniafado.pl/

(rowop)