AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

I Otwarty Konkurs Ofert 2021

Burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 oraz na zadania wieloletnie na lata 2021-2023.

W związku z uchwałą Nr XX/315/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, oraz uchwałą Nr XX/314/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata2021-2025 burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2021roku w zakresie:

PRIORYTET 1. –Turystyka

PRIORYTET 2. – Bezpieczeństwo obywateli –ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów

PRIORYTET 3 . – Edukacja

PRIORYTET 4. – Ochrona zdrowia

PRIORYTET 5. – Pomoc społeczna

PRIORYTET 6. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PRIORYTET 7. – Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Zarządzenie – Ogłoszenie (PDF, 652.1 KiB)

WZÓR OFERTY (DOC, 148.5 KiB)

PORADNIK – OFERTA (PDF, 598.4 KiB)

OŚWIADCZENIE (DOCX, 14.7 KiB)

wykaz sprzętu (DOC, 32.5 KiB)

WZÓR SPRAWOZDANIA (DOCX, 36.3 KiB)

PORADNIK – Sprawozdanie (PDF, 398.3 KiB)

Deklaracja partnerów zadania (DOC, 30.5 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!