AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Identyfikacja potrzeb dla gmin – wypełnij ankietę

Samorząd województwa zaprasza mieszkańców i przedstawicieli różnych organizacji z obszaru gmin miejskich i miejsko-wiejskich do udziału w badaniu zapotrzebowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów rewitalizacyjnych.


Badanie jest częścią projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” współfinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Skierowane jest do mieszkańców gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących lub planujących działania rewitalizacyjne (na podstawie ustawy o rewitalizacji). Celem badania jest identyfikacja potrzeb tych gmin w zakresie działań rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027.
Rewitalizacja to trudny i złożony proces, który warto jednak podjąć, ponieważ wywołuje pozytywne zmiany. Oferowane wsparcie powinno zachęcić samorządy do podejmowania tego wyzwania i rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych czy funkcjonalnych tych części gmin, które najbardziej wymagają publicznej interwencji.
Opinie i potrzeby będą stanowiły wkład przy opracowaniu założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027 w obszarze rewitalizacji.
Wszelkich informacji o badaniu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udzielają pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Olsztynie w Departamencie Polityki Regionalnej (tel. 89 521 93 12, e-mail: monitoring1@warmia.mazury.pl).
WYPEŁNIJ ANKIETĘ klikając w powyższy link

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/64794?lang=pl&fbclid=IwAR2Bpy76l-nU-O6hcpAOiSM4SMs7L9x0eXaxKe93RFzs1FZ0yL0LI091Vzk

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!