Warmia i Mazury

Identyfikacja potrzeb gmin z regionu w zakresie rewitalizacji

Samorząd województwa zaprasza gminy miejskie i miejsko-wiejskie do udziału w badaniu zapotrzebowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów rewitalizacyjnych.

Badanie jest częścią projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” współfinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Skierowane jest do gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących lub planujących działania rewitalizacyjne (na podstawie ustawy o rewitalizacji). Celem badania jest identyfikacja potrzeb tych gmin w zakresie działań rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027.

Rewitalizacja to trudny i złożony proces, który warto jednak podjąć, ponieważ wywołuje pozytywne zmiany. Oferowane wsparcie powinno zachęcić samorządy do podejmowania tego wyzwania i rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych czy funkcjonalnych tych części gmin, które najbardziej wymagają publicznej interwencji.

Uzyskane wyniki pozwolą między innymi określić oczekiwania gmin oraz skierować do nich odpowiednie działania informacyjno-szkoleniowe w zakresie gminnych programów rewitalizacji.

Planowany termin rozpoczęcia badania  to wrzesień 2020 r. Jego wykonawcą jest firma „EU-CONSULT” sp. z o.o. Wszelkich informacji o badaniu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udzielają pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Olsztynie w Departamencie Polityki Regionalnej (tel. 89 521 93 12, e-mail: monitoring1@warmia.mazury.pl).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!