Warmia i Mazury

II konkurs na projekty tematyczne

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,

maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,

czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,

wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,

maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,

czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy

wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.

Terminy składania wniosków:

wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na webinarium informacyjne 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00. W dniach 7 – 11 grudnia odbędzie się też seria spotkań online nt. współpracy dwustronnej i regionalnej w projektach.

Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w podlinkowanej informacji.

(Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy)

 

error: Nie kopiuj!!!