II nabór na stanowisko kierownika biura

Przewodniczący  Zarządu  Związku  Gmin  i  Powiatów  Kanału  Elbląskiego  i Pojezierza Iławskiego ogłosił II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Wymiar etatu: umowa o pracę – pełny etat
Miejsce pracy: Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama
Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2_2021 (PDF, 383.7 KiB)

Kwestionariusz osobowy (PDF, 87.5 KiB)

Oświadczenie o niekaralności (PDF, 185 KiB)

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (PDF, 263.1 KiB)

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej (PDF, 175.8 KiB)

Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)

(UM Morąg)