AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

II Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszenie

Burmistrz Morąga ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2021 roku w zakresie: PRIORYTET 3. – Edukacja.

PRIORYTET 3. – Edukacja Działanie 3.3. Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych szkół podstawowych wpisanych do Ewidencji przedszkoli i szkól niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga Cele szczegółowe: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w niepublicznych szkołach podstawowych wpisanych do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Morąga, w tym w szczególności:

– poprawa stanu bazy edukacyjnej w niepublicznych szkołach podstawowych;

– poprawa konkurencyjności i warunków kształcenia w niepublicznych szkołach podstawowych;

– stworzenie lepszych warunków dla wyrównania szans edukacyjnych w niepublicznych szkołach podstawowych;

– zapewnienie warunków do rozwoju niepublicznych szkół podstawowych.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w 2021 roku — 40.000 zł

  • Forma zlecenia zadania: powierzenie
  • Termin realizacji zadania: 16.06.2021 r. – 30.09.2021 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2020 roku — 0,00 zł

Więcej informacji na temat konkursu: –

WZÓR OFERTY (DOC, 148.5 KiB)

PORADNIK OFERTA (PDF, 598.4 KiB)

OŚWIADCZENIE (DOCX, 14.7 KiB)

DEKLARACJA PARTNERÓW (DOC, 30.5 KiB)

WZÓR SPRAWOZDANIA (DOCX, 36.3 KiB)

PORADNIK SPRAWOZDANIE (PDF, 398.3 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!