III Przeglądu Form Folklorystycznych „Haneczka”

Morąski Dom Kultury był organizatorem III Przeglądu Form Folklorystycznych „Haneczka”.

Celem imprezy promującej tradycje ludowe jest ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych, radość wspólnego spotkania się, muzykowania i dobrej zabawy, a także promocja gmin, w których działają zespoły. Ważna jest również popularyzacja różnych form folklorystycznych, wyławianie indywidualności i talentów oraz aktywna postawa wobec dziedzictwa kulturowego.

Wszystkich uczestników biorących udział w przeglądzie oceniła komisja artystyczna w składzie:

Andrzej Fabisiak – pedagog kultury, reżyser spektakli teatralnych (w tym widowisk ludowych); w latach 1991-2014 wicedyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur, animator kultury.

Monika Lipka – pracownik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim

Alicja Kaczyńska – pracownik Lokalnej Organizacji Turystycznej

Jurorzy przy ocenie zwracali uwagę na dobór repertuaru, technikę wykonawczą, pomysłowość w zakresie przenoszenia folkloru na scenę, kulturę sceniczną.

KATEGORIA: DZIECIĘCE ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „PERŁA WARMII” Z LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY – GRUPA DZIECIĘCA za prezentację tańców starej Warszawy, kierownik zespołu: Paweł Sadowski, instruktor: Anna Sadowska

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „BURŚTYNKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLONIE I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH za wykonanie pieśni i tańców mazurskich, opiekun: Elżbieta Kulas i Jan Kania

KATEGORIA: ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „PERŁA WARMII” Z LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY – GRUPA REPREZENTACYJNA za  interpretację sceniczną tańców górali spiskich, kierownik zespołu: Paweł Sadowski, instruktor: Anna Sadowska

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „BABIE LATO” Z UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W MORĄGU za taniec: walczyk, opiekun zespołu: Grzegorz Łabacz

KATEGORIA: FOLKLORYSTYCZNE ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WARMIANKI” Z MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY, repertuar: „Cóż Ci to dzieweczko”, „A pod Toruniym na polu”, „Rośnie ziele, rośnie”, opiekun zespołu: Jerzy Mudry

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „JEZIORANIE” Z MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JEZIORANACH, repertuar: „Jezioranka”, „Warmińska ludu piosenka”,  „Nie chodź koło róży”, „Stukał kowal młotem”, „Używaj dziewczyno”, opiekun zespołu: Jerzy Rokicki

KATEGORIA: LUDOWE ZESPOŁY ŚPIEWACZE

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „KLONOWSKIE KURPSIANKI” Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH, repertuar: pieśni z kurpiowskiej puszczy zielonej „Gdzie się wybzierasz panie Michale”, „A na polu sosna”, „Ura gąsańki”, opiekun: Barbara Świtaj

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „KOLONIANKI” ZE STOWARZYSZENIA „KOLONIA NAD SZKWĄ”- GMINA ŚWIĘTAJNO, repertuar: „Dziewczyno moja”, „Na mazurskim polu”, „Kanarek śpiewa”, „W tamtą stronę młyna”, „Hejże chłopcy”, opiekun: Joanna Gawryszewska

III MIEJSCE: BRĄZOWA HANECZKA – ZESPÓŁ WOKALNY „PEREŁKI” Z UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PASŁĘKU, repertuar: „Hej, szalała, szalała”, „Jadą goście, jadą”, „Kurka złotopiórka, opiekun: Kazimiera Żurkiewicz

IV MIEJSCE: CHÓR SENIORA „MORĄŻANIE” Z MORĄSKIEGO DOMU KULTURY, repertuar:  „Idzie chmura”, „Oj, zagraj mi muzyko”, „Matulu moja”, opiekun: Irena Frąckiewicz

KATEGORIA: KAPELE LUDOWE:

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – KAPELA JANA KANI Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W ROZOGACH, repertuar: melodie tańców z kurpiowskiej puszczy zielonej „Okrąglak”, „Polka cyganka”, „Oberek aż do rana”, „Powolniak”, opiekun: Jan Kania

KATEGORIA: ŚPIEWACY LUDOWI BEZ TOWARZYSZENIA INSTRUMENTALNEGO

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – ELŻBIETA KASZNIA Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH

repertuar: melodie tańców z kurpiowskiej puszczy zielonej „Zabujne bory”, „Zaśweć miesiącu”,  „Daliśta mnie dali

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – KATARZYNA ŻYCIŃSKA Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWYM MONASTERZYSKU, repertuar: „Na łolsztyńskim polu”, „Historia rodziny Ulmów”, Lulaj mi lulaj

III MIEJSCE: BRĄZOWA HANECZKA – GABRIELA FARJAN Z FUNDACJI KREOLIA-KRAINA KREATYWNOŚCI W JERUTKACH – UCZENNICA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

repertuar: „Na stawigudzkim polu”, opiekun: Joanna Gawryszewska

IV MIEJSCE: ELŻBIETA KULAS Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH, repertuar: melodie tańców z kurpiowskiej puszczy zielonej „Jest drożyna”, „Nisko słonko nisko

KATEGORIA: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – JAN KANIA Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH (HARMONIA PEDAŁOWA), repertuar: melodie tańców z kurpiowskiej puszczy zielonej „Wyrwas”, „Polka z zaspów”, Oberek na bok z drogi”, „Powolniak

II MIEJSCE: SREBRNA HANECZKA – WIKTORIA BRZEZIŃSKA Z MORĄSKIEGO DOMU KULTURY (KEYBOARD), repertuar: „Czerwone jabłuszko”, „Czerwone jagody”, „Czemużeś mnie matuleńko”, opiekun: Irena Frąckiewicz

KATEGORIA: MISTRZ I UCZEŃ

I MIEJSCE: ZŁOTA HANECZKA – JAN KANIA I DAWID ROLKA Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH (HARMONIA PEDAŁOWA), repertuar: melodie tańców z kurpiowskiej puszczy zielonej „Stara baba”, „Gołąbek”, „Konik

(MDK)